Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Διεθνές Συνέδριο: «Το Μέλλον έρχεται από την αρχαία Ελλάδα» στην Ολυμπία

Kατερίνα Παναγοπούλου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 28 - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ

"Το Μέλλον έρχεται από την αρχαία Ελλάδα"

Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος» πραγματοποιείται από τις 28 έως 31 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία, στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 

Περισσότεροι από 180 Έλληνες και ξένοι καθηγητές και ερευνητές υποστηρίζουν πως πολλές από τις απαντήσεις και τις αξίες που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος «γεννήθηκαν» στην αρχαία Ελλάδα. Με υπότιτλο: «Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία», το επικείμενο συνέδριο έχει ως αφετηρία τα αποτελέσματα των εργασιών τεσσάρων συνεδρίων που προηγήθηκαν και ασχολήθηκαν με την μελέτη και την έρευνα ανάλογων επιστημονικών πεδίων. Η διαφορά με τα προηγηθέντα τέσσερα διεθνή συνέδρια, που πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αρχαία Ολυμπία με το ίδιο γενικό αντικείμενο, έγκειται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του και στην περαιτέρω διερεύνηση των προοπτικών επίδρασης της αρχαιοελληνικής σκέψης στον σύγχρονο κόσμο. Οργανωτικός Φορέας του συνεδρίου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και βασικός υποστηρικτής του η πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και Εθνική Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κα Κατερίνα Παναγοπούλου.

Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει παγκόσμια γνωστή κάθε «αδιάβαστη γραμμή» της αρχαιοελληνικής γραμματείας και να προβληθεί η «κρυμμένη» ακόμη γνώση των αρχαιοελληνικών επιτευγμάτων που φαίνεται ότι αποτελούν ανεξερεύνητο πακτωλό. Παράλληλα, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός που επηρέασε και επηρεάζει αδιάλειπτα το πολιτισμικό status μετασχηματιζόμενος προοδευτικά να επιδράσει σ' όλη την γνωσιακή πλατφόρμα, όχι μόνο στο στενό πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας αλλά στο ευρύτερο κοινωνικό πλέγμα, με επίκεντρο τους νέους.

Κατερίνα Παναγοπούλου, Σταύρος Παπαμαρινόπουλος
ΕΞΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Κα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΣΗ «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» 

Νέους ορίζοντες στα διεθνή επιστημονικά fora και όχι μόνον αναμένεται ν' ανοίξει το συγκεκριμένο Διεθνές Συνέδριο. Ο λόγος; Η αναγγελία, κατά την διάρκεια των εργασιών του, ίδρυσης Διεθνούς Κέντρου με την επωνυμία «Ίδρυμα Επιστημών και Ελληνικών Αξιών» από την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Το κείμενο της πρωτοβουλίας Ίδρυσης θα υπογραφεί, συμβολικά, από τους προσκεκλημένους ομιλητές Έλληνες και ξένους καθηγητές και τους συνέδρους. Σκοπός του Ιδρύματος θα είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση του πλούτου του Ελληνικού Πολιτισμού στα πεδία της φιλοσοφίας- επιστήμης -τεχνολογίας και τέχνης και κυρίως η διάδοση των Ελληνικών Αξιών και της Ολυμπιακής Παιδείας που μπορούν να συμβάλουν στην αρμονική συνύπαρξη των λαών σ΄ όλο τον κόσμο. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Δυο προκλήσεις αντιμετώπισε η Οργανωτική Επιτροπή, για την κατάρτιση του περιεχομένου του συνεδρίου. Η πρώτη ήταν να επιτύχει το συνέδριο να είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, ώστε στο πλαίσιο μιας επιστημονικής συνδιάσκεψης να αποτελέσει αφετηρία για μια σειρά από δράσεις και να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα της ίδρυσης ενός Διεθνούς Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού. Η δεύτερη ήταν ο τρόπος παρουσίασης των επί μέρους θεμάτων που έπρεπε να είναι προσιτός για όλους τους συμμετέχοντες που εξ αντικείμενου θα είχαν διαφορετικές ειδικότητες και κυρίως να έχει πλατιά απήχηση στην κοινωνία. 
Οι τρεις κύριες θεματικές περιοχές που διαμορφώθηκαν είναι οι: (α) Φιλοσοφία και τέχνη, (β) Επιστήμη και (γ) Τεχνολογία, που αποτελούνται από 9 συνολικά συνεδρίες, από τις οποίες αναφέρονται δειγματοληπτικά οι ακόλουθες παρουσιάσεις: (1) Ομηρική αστρονομία: Αστρονομική χρονολόγηση γεγονότων αναφερομένων στα Ομηρικά Έπη, Αστρονομικά φαινόμενα και χρονολόγηση του Τρωικού Πολέμου (καθηγ. Σ. Παπαμαρινόπουλος κ. ά) κλπ. Ο ουρανός της Τροίας την ημέρα της έκλειψης όπως τον περιγράφει ο Όμηρος. Με την βοήθεια λογισμικού της ΝΑΣΑ αποδεικνύεται ότι η ημέρα που πέθανε ο Πάτροκλος ήταν το 1218 π.Χ. Δύο μήνες αργότερα έπεσε η Τροία. 2) Σχεδιασμός και δυναμική του Δουρείου Ίππου (καθηγ. Θ. Χόνδρος, Σ. Παϊπέτης κ.ά.) Από αναφορές της Ιλιάδας επιχειρείται η ανακατασκευή του Δούρειου ίππου με υλικά από το ναυπηγείο των Ελλήνων στην Τροία.

Στέφανος Παϊπέτης, Κατερίνα Παναγοπούλου, Σταύρος Παπαμαρινόπουλος
φωτογραφίες: Studio Panoulis